Een RaceRunner voor Sophia

Het doel waarvoor we dit jaar rijden is een RaceRunner voor het Sophia Revalidatie Fonds. Deze wordt in Delft gebruikt voor de Defltse vestiging.

De RaceRunner is een soort loopfiets,  waarbij de meeste  kinderen, die zich normaal in een rolstoel verplaatsen of verminderde loopfunctie hebben, kunnen lopen cq rennen. Een behoorlijk aantal kinderen en jongeren in Nederland is bekend met de racerunner, waarmee in de eigen omgeving, het revalidatiecentrum of de (Mytyl)school kan worden getraind. Daarnaast nemen steeds meer kinderen en jongeren deel aan sportevenementen.

Juist hiermee sporten de kinderen met een beperking samen met kinderen zonder beperking.

Om dit te stimuleren, en om onze kinderen de gelegenheid te bieden met de racerunner  kennis te maken en te trainen heeft Sophia Revalidatie de aanschaf van een racerunner als wens hoog op het verlanglijstje staan.

Ook zou een tweede RaceRunner zeer welkom zijn, voor de vestiging in Den Haag. Hiervoor zoeken we op dit moment samenwerking met een Haagse club… Samen is het altijd beter!